Nguyễn Bá Phước

Xin chào! Mình là Phước, Mình lập ra Blog Easy Bảo hiểm với mục đích giúp mọi người "hiểu đúng và đủ Bảo hiểm dưới góc nhìn Tài chính một cách đơn giản nhất". Bạn có thể kết nối với Phước thông qua Facebook hoặc Twitter điều được nhé.

Tìm hiểu thêm...